Кредити за студенти: Какво трябва да знаете?

От голямо значение за всички желаещи да учат е да имат достъп до кредити за студенти, които ще им помогнат да придобият добро професионално образование. Отпускането на студентски кредит не става лесно, но причината оправдава усилията.

Кредитите представляват парична сума, която се отпуска от едно лице към друго (в случая институция), за да покрие нуждите на нуждаещият се. Последният се задължава да върне взетото в определен срок като поема разходите, съответстващи на административно движение, застраховки и лихви.

От своя страна, образованието е незаменима част от човешкото развитие и е полезен инструмент за напредъка на всяка държава. За никой не е тайна, че цената на висшето образование може да бъде доста висока и то без дори да се мисли за магистърски програми и други по-напреднали специализации.

Това принуждава студентите да търсят онлайн инструменти, които им позволяват да проверят какви са техните възможности да получат достъп до някакъв вид кредит, който им помага да покриват свързаните разходи с професионалното им обучение.

С какви условия се предлагат студентски кредити?

Условията са пряко свързани с управлението на всеки заем. Има условия, които се срещат повече, а други по малко.

Сумите отпускани от банките могат да бъдат променливи в зависимост от социално-икономическото проучване и характеристиките на финансирането.

Съществуват бързи кредити за студенти, които могат да бъдат поискани без документи и които можете да проверите на сайтове като Кредисимо. Те могат да имат време за одобрение до 24 часа. Срока за връщане на парите е удобен и може да достигне до 24 месеца.

 • Кандидатсвай онлайн

 • Бърз отговор до минути

 • Кредит на вноски

 • Без лихва за нови клиенти

В повечето случаи не са необходими специални документи, но това изцяло зависи от институцията, която предлага самото финансиране.

Минимални изисквания

Въпреки че можете да кандидатствате онлайн винаги ще трябва да отговаряте на някои минимални изисквания, за да направите заявлението успешно. Сред често срещаните са:

 • Навършени 18 години
 • Българско гражданство
 • Налична банкова сметка

Безлихвен кредит: От къде и как да се възползваме?

В някои случаи е възможно изискване на някакъв вид гаранция, като сертификат за стипендия или лице, близко до студента, което ще поеме отговорност за кредита в случай, че притежателят на същия не може да направи връщането на парите.

Някои фирми могат да поискат документ от университета. Това може да бъде доклад или фотокопие на регистрацията, наред с други.

Във всеки случай всички данни по този въпрос са свързани директно с институцията, която издава заема. Можете да научите повече от представената информация на официалния им уеб сайт.

 • Кандидатсвай онлайн

 • Бърз отговор до минути

 • Кредит на вноски

 • Без лихва за нови клиенти

Използването на студентски кредит

Въпреки че е логично заема да се използва за покриване на годината такса за университета нещата не винаги стоят по този начин. Има някои други нужди, които трябва да се покрият на този етап. Споменаваме ги по-долу:

 • Закупуване на училищни пособия: Много класове изискват определени консумативи в допълнение към обикновените канцеларски материали. В тези случаи студентът трябва да направи няколко покупки, които му позволяват да завърши необходимите индивидуални практики. Такъв е случаят например с електронното инженерство или медицината.
 • Разходи за квартира: Това е доста често срещан разход, когато студентът е приет в университет далеч от дома си. Следователно трябва да наеме апартамент или сам, или с колеги, но все пак това представлява значителни разходи.
 • Други малки, но значителни разходи: тези разходи, които попадат в бюджета и индивидуално разгледани не представляват висока сума, но които оказват влияние при сбора им като цяло. Например: транспорт, храна, дрехи и др.
 • Кандидатсвай онлайн

 • БЕЗ ТАКСИ за издаване

 • Постоянни отстъпки

Видове кредити за студенти

За студентите, които имат нужда от този тип финансиране за първи път може да е полезно да направят свое лично задълбочено проучване.

Така ще имат ясна представа за видовете финансиране, от които могат да се възползват. Освен бързите кредити, които показахме по-горе другите финансови продукти варират според причината за финансирането. Причините могат да бъдат, както следва:

 • Финансиране на цялото образование: това са кредити, които се предлагат с голяма сума. Те имат повече изисквания и кандидатите се нуждаят от добра подкрепа, за да бъдат одобрени. Хубавото при тях е, че студентите няма да се притесняват за вноските си през целия период на обучение.
 • Магистърско и следдипломно обучение: въпреки че са малко по-сложни и с доста високи лихви това са много ценни опции за постигане на значително професионално подобрение. Това помага за намирането на по-добро работно място или за повишение във фирмата, в която работи лицето.
 • Кратки курсове: ако това, което искате е да изкарате кратък курс, но ще имате затруднение с месечния си бюджет можете да кандидатствате за заем от този тип.
 • Обучение в чужбина: поради характеристиките си това обучение обикновено е доста скъпо. Независимо дали е в Европейския съюз или не заемите се отпускат в чуждестранна валута.

Заключение

Знаейки необходимата информация няма да имате извинения за това, че не сте включени в система за обучение, която може да ви донесе големи ползи, както в личен, така и в професионален план.

10 Оценка

Оценка на потребителите: 5 (1 гласа)
Topcash
Logo