Какви са последствията от забавяне или неплащане на кредит?

Кредитът по същество е споразумение, при което частно лице или фирма се доверява на друго като предоставя възможността за достъп до финансови средства. В замяна на гласуваното доверие се очаква отговорност по отношение на поетите ангажименти, особено по отношение на плащанията. Липсата на тяхното изпълнение на уговорения падеж винаги има отрицателни последици, които могат да доведат до лоша кредитна история и до наказателни лихви.

Можете също да разгледате възможностите за отпускане на кредит с лошо ЦКР.

Какви последствия може да доведе неплащането на кредит?

Неплащането на кредит може да доведе до сериозни последствия, които в повечето случаи завършват с по-голяма задлъжнялост. Ето и няколко от последствията, които са най-често срещани:

Наказателни лихви

В случай на просрочени задължения при изплащането на дълга, финансовите институции начисляват наказателни лихви за пресрочването на кредита, а в по-късните етапи процесът на колекторските фирми. В голяма част от случаите финансовите фирми наемат компании, специализирани в тези процеси, като разходите им се поемат от дължимото лице и се добавят към дълга му.

Допълнителни разходи

Забавянето и неплащането на вноските може да доведе до повдигането на наказателно обвинение срещу длъжника в съда. В такъв случай се търси имущество на длъжника и се издава изпълнителен лист, с който компанията може да предприеме действия за принудително събиране. В допълнение, целия този процес генерира допълнителни разходи, които трябва да бъдат покрити от дължимото лице.

Лошо ЦКР – Лоша кредитна история

Нередовните платци се регистрират с лоша кредитна история в Централния кредитен регистър. Това затруднява всички длъжници и спира достъпа до източници на финансиране.

Какво да правите, ако не можете да плащате?

Ако по някаква причина преживявате трудна финансова ситуация, която ви пречи да изплащате кредита си на време, можете да направите няколко неща преди да спрете да плащате:

  • Обърнете се към ваш приятел
  • Попитайте член на семейството за финансова подкрепа
  • Свържете се с финансовата институция и обсъдете възможността за отсрочка или промяна на плана за плащане. Това реално ви дава възможност за продължаване на плащането на пълни вноски. В случай на финансова потребност можете да се обърнете към Вивус.

И накрая трябва да знаете, че никой няма гаранция за стабилността на доходите си. Живота може да предложи неприятности като загуба на работа или заболяване на всеки от нас. Ето защо винаги трябва да имате отговорно отношение към дълговете си.

Topcash
Logo