Какви са последствията от забавяне или неплащане на кредит?

Кредитът по същество е споразумение, при което частно лице или фирма се доверява на друго като предоставя парична сума. В замяна срещу гласуваното доверие се очаква отговорност по отношение на поетите ангажименти, особено по отношение на плащанията. Липсата на тяхното изпълнение на уговорения падеж винаги има отрицателни последици, които могат да доведат до лоша кредитна история и до наказателни лихви.

След това ви каним да разгледате възможностите за отпускане на кредит с лошо ЦКР.

Какви последствия може да доведе неплащането на кредит?

Неплащането на кредит може да доведе сериозни последствия, които в повечето случаи завършват с по-голяма задлъжнялост. Ето и няколко от последствията, които са най-често срещани.

Наказателни лихви

Когато финансовите компании открият просрочени задължения при изплащането на дълга, начисляват наказателни лихви за пресрочването на кредита, а в по-късните етапи процесът на предубедено изпълнение. В по-голямата част от случаите финансовите фирми наемат компании, специализирани в тези процеси като тези разходи се поемат от дължимото лице и се начисляват върху дълга му.

Допълнителни разходи

Забавянето и неплащането на вноските може да доведе производство срещу длъжника пред съответните органи. В такъв случай се търси имущество на длъжника, както и поръчителите, ако има такива по договор. В допълнение, целия този процес генерира допълнителни разходи за дължимото лице, като разходи за адвокат, например.

Лошо ЦКР – Лоша кредитна история

Нередовните платци се регистрират с лоша кредитна история в Централния кредитен регистър. Това ще затрудни достъпа на длъжника до източници на финансиране.

Какво да правите, ако неможете да плащате?

Ако по някаква причина преживявате трудна финансова ситуация, която ви пречи да изплащате кредита си на време, можете да направите няколко неща преди да спрете да плащате:

  • Обърнете се към ваш приятел
  • Попитайте член на семейството за финансова подкрепа
  • Свържете се с финансовата институция и обсъдете възможността за отсрочка или промяна на плана за плащане. Това реално ви дава гъвкавост, необходима за продължаване на плащането на пълни вноски. В случай на финансова потребност можете да се обърнете към Вивус.

И накрая, трябва да знаете, че никой няма гаранция за стабилността на доходите си. Живота може да предложи неприятности като загуба на работа или заболяване на всеки от нас. Ето защо винаги трябва да имате отговорно отношение към дълговете си.

Topcash
Logo