Предимства на добрата кредитна история в ЦКР

Добрата кредитна история е като мотивационно писмо, което представяте пред финансовите институции. Толкова е важно да имате добра кредитна история в ЦКР (Централен кредитен регистър), както и да имате добро резюме, когато кандидатствате за работа.

Вашата кредитна история съдържа много информация за вас, която е полезна за финансовите институции, например:

  • редовни ли сте с плащанията
  • съобразявате ли се с условията
  • взимате ли често кредити и размера на всеки от тях

Добрия контрол върху личните финанси може да изглежда сложно предизвикателство. В действителност постигането му е въпрос на някои основни правила, като например плащане на вноските в срок, осъзнаване на вашите финансови възможности и не надвишаването им, наред с други.

Ето и някои предимства от поддържането на добра кредитна история:

1. Достъп до финансиране

Докато имате добра кредитна история, ще имате по-голям шанс да получите желаното финансиране. Затова е добре да следвате добри финансови практики. Помнете, че ако нямате добра кредитна история, малко кредитни институции ще ви отпуснат друг заем. Следователно е важно да поддържате финансовото си досие в добра форма, ако възнамерявате да кандидатствате за кредит в бъдеще.

2. По-добри условия

Кредитните фирми предлагат по-добри условия на своите най-добри клиенти. Можете да се възползвате от финансиране с по-дълъг срок или по-добър лихвен процент, когато станете лоялен клиент, тъй като компанията ви има повече доверие.

3. Кредити с по-дълъг срок

От друга страна, когато говорим за кредит за кола или ипотечен кредит, става въпрос за различни фактори. В този случай банките са в ситуация, в която трябва да вземат решение дали да одобрят потребител между 20 и 30 годишна възраст, в които не се знае дали ще се отнесе сериозно с плащанията по кредита. Отличната кредитна история им помага да вземат това решение като гарантира малко или много, че кандидатът ще изплаща заема навреме.

4. По-ниски лихви

Като имате добра кредитна история, банките ще ви предлагат по-ниски лихвени проценти по всички видове заеми (например потребителски, ипотечен или кредит автомобил.

Наличието на добра кредитна история означава, че отношението ви с вашите задължения към банките е било отговорно, следователно представлявате по-малък риск за тях и това може да бъде възнаградено с преференциални лихвени проценти.

Сигурността, че вашите финанси са в добро състояние, и че вашите дългове са под контрол е важен фактор за изграждането на добра кредитна история. За постигането на това спокойствие си заслужава да положите усилия да бъдете отговорни и да спазвате плащанията навреме.

5. По-добра гъвкавост

Получавате по-добра гъвкавост и удобства за получаване на следващи кредити. Процедурите при кандидатстване са опростени и получаването на финансите е по-лесно. Това е така, защото покривате необходимите изисквания, както и предлагате по-голямо доверие на кредиторите благодарение на вашата добра кредитна история.

6. Възможност за получаване на по-големи суми

Ако искате да имате възможност за теглене на по-голям кредит за нещо по-голямо, доброта кредитна история е важна, за да може да бъде вдигната максималната сума, която може да ви се предостави.

7. Лична мотивация

Ако погледнете по друг начин на нещата, да имате добра кредитна история, която зависи от банки, кредитори или някаква трета страна не е най-голямата полза.

Когато се грижите за кредитния си рейтинг, става ясно колко отговорни сте самитите вие: колко отговаряте на изискванията, как управлявате дълговете си, какъв е вашият дългов капацитет, знаейки колко можете да си позволите да плащате с текущите си доходи и всичко друго.

По един или друг начин, ако се съсредоточите върху поддържането на добра кредитна история, увеличаване на кредитния си рейтинг, ставате по-финансово отговорно лице. Благодарение на това можете да постигнете финансови цели и задачи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Много хора приемат дълга като нещо негативно, като нещо, което трябва да се избягва. Но ако се научим да бъдем отговорни с финансите си, истината е, че банките могат да ни помогнат да постигнем нашия бизнес, финансиране, инвестиционни цели и др. Всеки от нас ще знае до каква степен използването на пари на заем може да му помогне да постигнат това, което искат.

Когато става въпрос за пари, какво по-хубаво от това да можем да поискаме на заем от банки, които разполагат с тях веднага? За това ви трябва само отлична кредитна история.

Съвети за подобряването на кредитната история

И накрая вижте няколко съвета, които могат да ви помогнат да поддържате добра кредитна история.

  • Помнете датата на падежа и плащайте вноските навреме.
  • Проверявайте извлечението си по сметката, било то на хартия или онлайн. Ако нямате наличност, това не ви освобождава от отговорността или задължението да покриете дълга си.
  • Плащайте колкото е възможно повече или поне повече от минималната сума, за да избегнете или намалите наказателни лихви и да подобрите историята си.
Topcash
Logo