Предимства на добрата кредитна история в ЦКР

Добрата кредитна история е като мотивационно писмо, което представяте пред финансовите институции. Толкова е важно да имате добра кредитна история в ЦКР (Централен кредитен регистър), колкото и да имате добра автобиография, когато кандидатствате за работа.

Вашата кредитна история съдържа много информация за вас, която е полезна за финансовите институции.

  • Редовни ли сте с плащанията
  • Съобразявате ли се с условията
  • Взимате ли често кредити и размера на всеки от тях

Добрия контрол върху личните финанси може да изглежда трудно предизвикателство, но действителност постигането му е въпрос на спазване на някои основни правила, като например плащане на вноските в срок, осъзнаване на вашите финансови възможности и не надвишаването им, наред с други.

Ето и някои предимства от поддържането на добра кредитна история:

1. Достъп до финансиране

Когато поддържате добра кредитна история, ще имате по-голям шанс да получите желаното финансиране. Затова е добре да следвате добри финансови практики. Помнете, че ако нямате добра кредитна история, малко кредитни институции ще ви отпуснат заем. Следователно, много е важно да поддържате финансовото си досие в добра форма, ако възнамерявате да кандидатствате за бърз кредит в бъдеще.

2. По-добри условия

Кредитните фирми предлагат по-добри условия на редовните платци. Можете да се възползвате от финансиране с по-дълъг срок или по-добър лихвен процент, когато се докажете като лоялен клиент, тъй като компанията ще ви има повече доверие.

3. Кредити с по-дълъг срок

Когато говорим за ипотечен кредит, добрата кредитна история е изключително важна. В този случай банките са в ситуация, в която трябва да вземат решение дали да одобрят потребител за заем с период между 20 и 30 години. Тъй като не се знае дали той ще се отнесе сериозно с плащанията по кредита, отличната кредитна история им помага да вземат това решение като им гарантира малко или много, че кандидатът ще изплаща заема навреме.

4. По-ниски лихви

Ако сте с добра кредитна история ще имате достъп до по-ниски лихвени проценти на всички видове заеми (например потребителски, ипотечен или кредит за кола).

Наличието на добра кредитна история означава, че отношението ви с вашите задължения към банките е било отговорно, по този начин представлявате по-малък риск за тях и това може да бъде възнаградено с преференциални лихвени проценти.

Сигурността, че сте в добро финансово състояние, и че вашите дългове са под контрол е важен фактор за изграждането на добра кредитна история. За да постигане това си заслужава да положите усилия, да бъдете отговорни и да спазвате сроковете за плащанията.

5. По-добра гъвкавост

Получавате по-добра гъвкавост и удобства за получаване на следващи кредити. Процедурите при кандидатстване са опростени и получаването на финансирането е по-лесно. Това е така, защото покривате необходимите изисквания, както и предлагате по-голямо доверие на кредиторите с добрата кредитна история.

6. Възможност за получаване на по-големи суми

Ако искате да имате възможност за теглене на по-голям кредит за нещо по-голямо, доброта кредитна история е важна, за да може да бъде вдигната максималната сума, която може да ви бъде отпусната.

7. Лична мотивация

Ако погледнете по друг начин на нещата, да имате добра кредитна история в очите на банките не е най-голямата полза.

Когато се грижите за кредитния си рейтинг става ясно колко отговорни сте самите вие: колко отговаряте на изискванията, как управлявате дълговете си, какъв е вашият дългов капацитет, знаейки колко можете да си позволите да плащате за заеми и всички ежедневни разходи с месечните си доходи.

По един или друг начин, ако се стремите да поддържате добра кредитна история ставате по-отговорен към парите си. Благодарение на това можете да постигнете финансови цели и задачи в краткосрочен или дългосрочен план.

Много хора приемат дълга като нещо негативно, като нещо, което трябва да се избягва. Но ако се научим да бъдем отговорни с финансите си, с помощта на банките можем да изградим мечтания бизнес, финансиране, инвестиционни цели и др. Всеки от нас ще до колко използването на заем може да му помогне да постигне това, което иска.

Когато става въпрос за пари, какво по-хубаво от това да можем да поискаме на заем от банки, които разполагат с тях веднага? За това ви трябва само отлична кредитна история.

Съвети за подобряването на кредитната история

И накрая вижте няколко съвета, които могат да ви помогнат да поддържате добра кредитна история.

  • Помнете датата на падежа и плащайте вноските навреме.
  • Проверявайте извлечението си по сметката, било то на хартия или онлайн. Ако нямате наличност това не ви освобождава от отговорността или задължението да покриете дълга си.
  • Плащайте колкото е възможно повече или поне повече от минималната сума, за да избегнете или намалите наказателни лихви и да подобрите историята си.
Topcash
Logo