Разлика между кредити за физически лица и бързи кредити

От ден на ден разликите между кредитите за физически лица и бързите кредити намаляват. Поради лесното отпускане на бързи кредити банките не остават безучастни и променят условията си. Но въпреки това все още съществуват причини за разделянето на двата вида кредити.

Основни разлики между кредитите

Суми на кредита

Кредитите за физически лица са вид финансиране предлагано предимно от банковите учреждения. Сумите отпускани в тази форма на заем имат доста висок максимален праг имайки предвид ипотечните кредити.

От друга страна бързите кредити са с много по-нисък максимум на отпусканите пари. Най-често срещаните кредити до минути са без доказване на доходите и без поръчител, които рядко надхвърлят суми над 1000 лева. Това е добре съобразена сума имайки предвид от реалната нужда на потребителите.

Като говорим за максимални суми трябва да отбележим, че с развитието на бързите кредити и техните различни варианти все по-често се срещат и такива до няколко хиляди лева. Затова този фактор става все по-маловажен с времето.

Изисквания за получаване на кредита

Друга голяма разлика между кредитите за физически лица и бързите кредити са изискванията, тоест начина и документите необходими за кандидатстването и евентуалното Ви одобрение.

При традиционните потребителски кредити предлагани от банките се предполага, че лицето кандидатстващо за заема има настояща банкова сметка в банката предлагаща заема. Изисква се вид доказателство за платежоспособност, което гарантира връщането на взетите пари. Най-често това се решава с трето лице като поръчител (гарант) или ипотекиране на недвижим имот.

При бързите кредити изискванията за отпускане са доста по-ниски. Толкова ниски, че дори много от тях не се нуждаят от доказване на доходите. На пазара има финансови институции, които предлагат бързи кредити с лошо ЦКР (Централен кредитен регистър) предназначени за хора с лоша кредитна история.

Въпреки това финансовите дружества предлагащи спешни заеми с възможност за изтегляне на голяма сума имат различни от горе посочените изисквания, които по-скоро наподобяват на банковите условия.

Също така, тук трябва да представим факта, че някои от водещите банки в страната започват да отпускат парични заеми с условия наподобяващи на тези за бързите кредити. Определено това е конкурентна крачка за възстановяване на загубения пазарен дял.

Кандидатстване

Кандидатстване за потребителски или ипотечен кредит изисква посещение на банков клон. Ако кандидата има предварително отпуснат заем възможността за вземане на допълнителен е сведена до минимум.

При бързите кредити кандидатстването се извършва изцяло онлайн. За целта се използва симулатор, с който се избира желаната сума и се въвеждат необходимите лични данни.

Трябва да отбележим, че онлайн банкирането също улеснява нещата в дадени ситуации.

Време за одобрение

време за одобрение на кредит

Независимо под каква форма е бързия кредит, той носи това име поради характерното бързо одобрение и отпускане на заема.

Стандартно, бързите кредити се одобряват в период от 24 часа от момента на подадената заявка. Но както при всичко друго и тук има изключения. На пазара можете да намерите фирми, които отговарят само за 15 минути, а парите може получите с онлайн превод във възможно най-кратък срок (от един до няколко часа на същия ден).

Скоростта на получаване на финансирането зависи изцяло от избраната от вас услуга и партньорските фирми предлагащи незабавни преводи от една банкова институция към друга.

Определено това не беше възможно преди години, но сега все повече кредитори се възползват от това.

Потребителските кредити се одобряват в период до няколко дни. Но може и да отнеме няколко седмици, ако става въпрос за много голяма сума пари.

Както вече споменахме по-горе, традиционните банки започнаха да използват стратегии подобни на тези на бързите кредити. Затова е напълно възможно скоро да можете да получите потребителски кредит с одобрение до 24 часа.

Лихви

лихвен процент на кредитите

Още една голяма разлика между кредитите за физически лица и бързите заеми е лихвата. Потребителските кредити обикновено са с лихва съобразена със средния процент за банковия сектор.

При бързите кредити нещата стоят различно. Там се начисляват значително по-високи лихви, но това все пак е съобразно с по-големия риск, който поемат при отпускане на този вид финансиране. Това не бива да се подценява, защото често води до затруднения при изплащане на вноските.

Срок за погасяване

Тук трябва да се обърне внимание на срока за погасяване. При бързите кредити както отпускането на заема, така и погасяването му е в кратък срок. Повечето финансови дружества изискват парите да бъдат върнати до 30 дни. Това може да е различно в дадени случаи като срока може до достигне до няколко месеца, но това не е общо практикуващо правило.

Потребителските и ипотечни кредити предлагат по-удобни условия за погасяване. Поради тази причина отпусканите суми са значително по-високи, при което потребителите се нуждаят от по-дълъг период за погасяване на заема.

Начин на погасяване

Връщането на кредити за физически лица става чрез заплащане на месечна вноска. Сумата може да се удържа директно от банковата сметка на клиента.

При бързите кредити предлаганите възможности за погасяване са доста повече. От една страна можете да направите банков превод, използвате кештерминал или да посетите официалния офис на дружеството. Напълно е възможно и плащането на вноската да се осъществи чрез нормалното използване на дебитна или кредитна карта.

Обслужване на клиенти

обслужване на клиенти

И в края на нашата статия искаме да добавим и разликата при обслужване на клиенти, както по-време на отпускането на заема, така и по време на погасяването му.

Финансовите институции отпускащи бързи кредити са ограничени до телефонна връзка или онлайн контакт. В някои случаи става въпрос за директен чат, но използването на имейл е най-стандартната онлайн форма.

Банките отпускащи кредити за физически лица предлагат освен гореспоменатите начини на комуникация или среща с банков мениджър в клон избран от вас.

Topcash
Logo